Medisch Centrum Thorbecke bestaat sinds 30 oktober 2001. Het is ontstaan nadat 4 solo huisartsenpraktijken en een nieuwe apotheek in één nieuw, modern gebouw zijn gaan werken. Elk zelfstandig, maar wel duidelijk in samenhang en met elkaar. De apotheek werkt als eerste in Nederland met gerobotiseerde medicatielevering naar de balie. Naast huisartsen, apothekers en assistentes vindt u in Medisch Centrum Thorbecke ook praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg.

Thuisarts.nl

Betrouwbare medische informatie

Thorbecke Apotheek

Voor medicatie

Huisartsenpost

Eerste hulp buiten reguliere openingstijden

MijnGezondheid.net

MijnGezondheid.net is een online omgeving waarmee u eenvoudig en snel gezondheidszaken bij uw huisarts of apotheek kunt regelen. Klik op de groene button “Inloggen” en login rechtsboven met uw DigiD, dan kunt u gebruikt maken van onderstaande mogelijkheden:

 • Afspraken maken met uw huisarts
 • Medicijnen bestellen
 • Inzage medisch dossier: laboratorium uitslagen, brieven
 • E-consult: Online vragen stellen (Berichten) aan uw huisarts. Beantwoording binnen 2 werkdagen, behalve tijdens de vakantie
 • Toegang via de app MedGemak

Inloggen

Op MijnGezondheid.net

Huisartsenpraktijken

Foto huisarts

B. Koçak

Openingstijden:

Maandag 8:00-17:00

Dinsdag 8:00-17:00

Woensdag 8:00-17:00

Donderdag 8:00-12:00

(12 tot 17 uur, voor dringende vragen die niet tot de volgende dag kunnen wachten aub bellen: met de praktijk van Affelen&Lindeboom, 0184-412408)

Vrijdag 8:00-17:00

U kunt dagelijks tussen 8:00-10:00 bellen voor het maken van een afspraak op dezelfde dag. Afspraken verder in de week worden in principe niet doorgepland. We hebben hierdoor nauwelijks wachttijden en de patienten kunnen meestal binnen 48 uur op het spreekuur van de huisarts! Voor een consult wordt 5, 10 of 15 minuten gereserveerd. Als u meer tijd denkt nodig te hebben (bijvoorbeeld bij meerdere vragen, uitgebreider gesprek, chirurgische ingreep) geeft u dat dan alstublieft aan bij de assistente. Zij kan hier dan rekening mee houden bij het plannen van het spreekuur.

Graag uw begrip hiervoor.

Telefonisch bereikbaarheid:

 • 08.00-10.00 uur: Uitsluitend voor het maken van afspraken voor op dezelfde dag, visites aanvragen.
 • 11.00-12.00 uur : Uitslagen van aangevraagde onderzoeken opvragen.
 • 13.30-14.30 uur : Overleg/vragen. Indien uit triage blijkt dat er een consult nodig is, wordt u op dezelfde dag of uiterlijk volgende dag gezien.
 • 16.00-17.00 uur : Alleen spoed en voor dringende vragen die niet kunnen wachten tot de volgende dag(niet voor het maken van afspraken).

Assistente spreekuur :

Iedere ochtend tussen 10.30-11.00 en iedere middag middag tussen 14.30-15.50 uur (behalve op donderdag).

Uitslagen onderzoeken:

U bent zelf verantwoordelijk voor de uitslagen van alle aangevraagde onderzoeken.Hiervoor kunt u dagelijks tussen 11:00-12:00 bellen met de assistente of via e-consult online rechtstreeks met de huisarts overleggen.

Visites, huisbezoeken:

Visites voor dezelfde dag kunt u tussen 8.00 en 10.00 uur aanvragen bij de assistente. Indien mogelijk heeft het de voorkeur als u naar de praktijk komt omdat er in de praktijk betere mogelijkheden zijn voor onderzoek en behandeling.

Praktijkassistente:

Bij de assistente kunt u voor allerlei praktische zaken terecht. Zoals voor het maken van afspraken, het aanvragen van huisbezoeken, diverse medische vragen, het opvragen van uitslagen van onderzoeken, vragen over declaraties, aanvragen van machtigingen voor uw zorgverzekeraar Medische handelingen: urineonderzoeken, uitstrijkjes, bloeddrukcontroles, oren uitspuiten, zwangerschapstesten, injecties, wrattenbehandelingen, wondcontroles, CRP -test(acute infectie vingerprik), 24-uursbloeddrukmetingen, ECG (hartfilmpje), Holter-registratie (hartritme), kleine vaatonderzoek (doppler).

Informatie

Adresgegevens

Thorbeckelaan 122 B
3362 BV Sliedrecht
Routebeschrijving

Contactgegevens

Praktijklijn: 0184 - 411688
Spoedlijn: 0184 - 416605
Herhaalrecepten aanvragen

Praktijk geopend

08.00 tot 17.00 uur
Buiten openingstijden

Afspraak maken;

Vandaag: 8:00-10:00 uur voor op dezelfde dag. Voor andere dagen worden afspraken tot 8:30 uur ingepland voor dezelfde week.

Uitslagen opvragen:

11:00-12:00 uur

Terugbelspreekuur:

12:00-14:30 uur (op donderdag tussen 11:00-12:00). U kunt bij de assistente aangeven als u wilt dat de huisarts u terugbelt.

Visite aanvragen

08.00 tot 10.00 uur

E-mail as.kocak@mcthorbecke.nl

Heeft u een klacht?

Lees verder

Privacy

Privacyverklaring

Aanvraagformulier medische gegevens

Formulier downloaden

Medewerkers

D. van der Boon
Huisarts ( di-ochtend en woe)
N. Safranti (Necla)
ma-woe-do-vr (assistente)
N. Kelpetin (Nese)
ma-di (assistente/SOH)
Foto huisarts

J.A. en D.H. Spaan

Spreekuur

Van maandag tot en met vrijdag zijn er vanaf 8.00 uur afspraak-spreekuren. Voor een consult wordt 10 minuten gereserveerd. Als u meer tijd nodig denkt te hebben (bijvoorbeeld meerdere vragen, uitgebreider gesprek, chirurgische ingreep) geeft u dat dan aan bij de assistente. Zij kan hier dan rekening mee houden bij het plannen van het spreekuur.

Afspraak maken
Via de site www.mijngezondheid.net kunt u zelf een afspraak plannen. Wanneer er via deze site geen afspraak gemaakt kan worden op het moment dat u wenst, neem dan contact op met de assistente.

E-Consult
Als u (met DigiD) inlogt op www.mijngezondheid.net, kunt u via het vakje "Berichten" een nieuw bericht aanmaken. Op deze manier kunt u een e-consult sturen aan uw huisarts. Dit bericht wordt bewaard in uw dossier. Normaliter krijgt u binnen 2 werk-dagen antwoord.

Telefonisch terugbel-spreekuur

Er is een telefonisch terugbel-spreekuur tussen 10.30 en 11.00 uur. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente voor 10.00 uur en de huisarts belt u terug tussen 10.30 en 11.00 uur. U kunt dan vragen om kort advies en uitslagen.

Visites, huisbezoeken

Visites voor dezelfde dag kunt u tussen 8.00 en 10.00 uur aanvragen bij de assistente. Het heeft de voorkeur dat een patiënt naar de praktijk komt, omdat er in de praktijk betere mogelijkheden zijn voor onderzoek en behandeling.

Praktijkassistente

Bij de assistente kunt u voor allerlei praktische zaken terecht. Zoals:

 • het maken van afspraken voor consulten, visites en telefonische consulten.
 • het aanvragen van huisbezoeken
 • diverse medische vragen
 • het opvragen van uitslagen van onderzoeken
 • vragen over declaraties
 • aanvragen van machtigingen voor uw verzekeraar enz.
 • urineonderzoek
 • wratten aanstippen
 • reizigersvaccinaties
 • injecties
 • zwangerschapstesten
 • uitstrijkjes
 • ECG
 • klein vaatonderzoek
 • sommige bloedonderzoeken.
 • Tevens is er een apart spreekuur voor Cardio Vasculair Risico Management.

Spreekuurtijden van de assistente:

10.30 tot 11.00 uur
14.30 tot 16.00 uur
NB: eerst een afspraak maken.

Signatuur

In zaken waarbij normen en waarden een beslissende rol hebben, laten uw huisartsen zich leiden door de normen en waarden zoals deze verwoord zijn in de Bijbel. Concreet betekent dit dat in een aantal zaken, zoals o.a. abortus provocatus, euthanasie e.d. geen hulp geboden kan worden. Uiteraard is een gesprek over deze zaken welkom en kan er met u meegedacht worden in het nemen van beslissingen als u daar behoefte aan heeft.

Informatie

Adresgegevens

Thorbeckelaan 122 D
3362 BV Sliedrecht
Routebeschrijving

Contactgegevens

Praktijklijn: 0184 - 413130
Spoedlijn: 0184 - 411483
Herhaalrecepten aanvragen

Praktijk geopend

08.00 tot 17.00 uur
Buiten openingstijden

Afspraak maken voor...

vandaag: 08.00 tot 10.00 uur
Voor andere dagen worden afspraken tot 08.30 uur gepland.

Visite aanvragen

08.00 tot 10.00 uur

Terugbel spreekuur

10.30 tot 11.00 uur

Lunchpauze

12.00 tot 13.30 uur

Heeft u een klacht?

Lees verder

Privacy

Privacyverklaring

Aanvraagformulier medische gegevens

Formulier downloaden

Medewerkers

P.B. de Vogel–Goud (Ellen)
L. Korevaar–van der Heul (Loes)
Foto huisarts

G.D. de Sterke

Spreekuur

Van maandag tot en met vrijdag zijn er vanaf 8.00 uur afspraak-spreekuren. Voor een consult wordt 5-10 minuten gereserveerd. Als u meer tijd nodig denkt te hebben (bijvoorbeeld meerdere vragen, uitgebreider gesprek, chirurgische ingreep) geeft u dat dan aan bij de assistente. Zij kan hier dan rekening mee houden bij het plannen van het spreekuur.

Telefonisch spreekuur

Er is een telefonisch spreekuur tussen 10.30 en 11.00 uur. U kunt dan bellen voor korte adviezen en uitslagen.

Visites, huisbezoeken

Visites voor dezelfde dag kunt u tussen 8.00 en 10.00 uur aanvragen bij de assistente. Het heeft de voorkeur dat u naar de praktijk komt, omdat er in de praktijk betere mogelijkheden zijn voor onderzoek en behandeling.

Praktijkassistente

Bij de assistente kunt u voor allerlei praktische zaken terecht:

 • het maken van afspraken
 • het aanvragen van huisbezoeken
 • diverse medische vragen
 • het opvragen van uitslagen van onderzoeken
 • vragen over declaraties
 • aanvragen van machtigingen voor uw verzekeraar enz.
 • urineonderzoek
 • wratten aanstippen
 • vaccinaties
 • injecties
 • zwangerschapstesten
 • uitstrijkjes
 • ECG
 • klein vaatonderzoek
 • sommige bloedonderzoeken.
 • Tevens is er een apart spreekuur voor Cardio Vasculair Risico Management.

Spreekuurtijden van de assistente:

10.30 tot 11.00 uur
14.30 tot 16.00 uur
NB: eerst een afspraak maken.

Signatuur

Vanwege de levensopvatting van uw huisarts zal er door onze praktijk niet worden meegewerkt aan actieve levensbeëindiging (euthanasie). Wel zal er zoveel mogelijk geprobeerd worden u te begeleiden en te helpen bij het zoeken naar oplossingen.

Informatie

Adresgegevens

Thorbeckelaan 122 E
3362 BV Sliedrecht
Routebeschrijving

Contactgegevens

Praktijklijn: 0184 - 413114
Spoedlijn: 0184 - 415299
Herhaalrecepten aanvragen

Praktijk geopend

08.00 tot 17.00 uur
Buiten openingstijden

Afspraak maken

Voor dezelfde dag:
08.00 tot 10.00 uur

Voor een volgende dag: 13:30 tot 14:30, 16:00 tot 17:00 uur

Visite aanvragen

08.00 tot 10.00 uur

Telefonisch spreekuur

10.30 tot 11.00 uur

Lunchpauze

12.00 tot 13.30 uur

Heeft u een klacht?

Lees verder

Privacy

Privacyverklaring

Aanvraagformulier medische gegevens

Formulier downloaden

Medewerkers

H. van Helden, Huisarts
wo en vr
A. Kalkman–Struyk (Ilona), assistente
R.P. Damen–Jansen (Rianne), assistente
Foto huisarts

Van Affelen & Lindeboom

Huisartsenpraktijk VAN AFFELEN & LINDEBOOM

Spreekuur

Van maandag tot en met vrijdag zijn er vanaf 8.00 uur afspraak-spreekuren. Voor een consult wordt 10-15 minuten gereserveerd. Als u meer tijd denkt nodig te hebben (bijvoorbeeld bij meerdere vragen, uitgebreider gesprek, chirurgische ingreep) geeft u dat dan alstublieft aan bij de assistente. Zij kan hier dan rekening mee houden bij het plannen van het spreekuur.

Op vrijdag sluit de praktijk om 12.00u. Alleen voor spoedeisende zaken, die echt niet kunnen wachten, kunt u van 12.00u-17.00u contact opnemen met huisarts Kocak, tel. 0184-411688.

Veel informatie kunt u vinden op www.thuisarts.nl. Dit is een website gemaakt door het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) met betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.

Twijfelt u of u met een bepaalde klacht naar de huisarts moet gaan? Kijk dan op www.moetiknaardedokter.nl

I.v.m. het toenemend niet verschijnen op het spreekuur nadat er een afspraak is gemaakt, zijn wij genoodzaakt hiervoor een nota van 10,00 euro te sturen.

Telefonisch spreekuur

Het telefonisch spreekuur is vervangen door een terugbelafspraak. Als u de dokter telefonisch wilt spreken dan kunt u aan de assistente vragen om een terugbelafspraak. U wordt dan door de arts op het door u opgegeven telefoonnummer en afgesproken tijd teruggebeld.

Visites, huisbezoeken

Visites voor dezelfde dag kunt u tussen 8.00 en 10.00 uur aanvragen bij de assistente. Indien mogelijk heeft het de voorkeur als u naar de praktijk komt omdat er in de praktijk betere mogelijkheden zijn voor onderzoek en behandeling.

Praktijkassistente

Bij de assistente kunt u voor allerlei praktische zaken terecht. Zoals voor het maken van afspraken, het aanvragen van huisbezoeken, diverse medische vragen, het opvragen van uitslagen van onderzoeken, vragen over declaraties, aanvragen van machtigingen voor uw zorgverzekeraar, enzovoorts. Ook kunt u bij de assistente urineonderzoek, zwangerschapstesten en sommige bloedonderzoeken laten verrichten. Ook kunt u bij assistente urineonderzoeken, uitstrijkjes, zwangerschapstesten, injecties en wrattenbehandelingen laten doen.

ZORGGEBIED

Wij bieden zorg aan patiënten die woonachtig zijn in Sliedrecht. Wij zijn aan wettelijke regels gebonden die er voor zorgen dat u bij spoed de nodige zorg krijgt, binnen 15 minuten. Om die reden nemen wij geen patiënten aan die buiten Sliedrecht wonen.

Informatie

Adresgegevens

Thorbeckelaan 122 C
3362 BV Sliedrecht
Routebeschrijving

Contactgegevens

Praktijklijn: 0184 - 412408
Spoedlijn: 0184 - 412408
Herhaalrecepten aanvragen

Praktijk geopend

08.00 tot 17.00 uur
Buiten openingstijden

Emailadres voor algemene vragen, niet voor spoedvragen

as.affelinde@mcthorbecke.nl

Afspraak maken voor...

vandaag: 08.00 tot 10.00 uur
morgen: 13.30 tot 14.30 uur

Visite aanvragen

08.00 tot 10.00 uur

Lunchpauze

12.00 tot 13.30 uur

Heeft u een klacht?

Lees verder

Privacy

Privacyverklaring

Aanvraagformulier medische gegevens

Formulier downloaden

Medewerkers

G. van Affelen van Saëmsfoort
Huisarts (ma, di, do)
C.A. Lindeboom
Huisarts (ma, woe, vr)
M.P.M.M. der Kinderen
Huisarts (woe, do)
S. in 't Veld-van Belzen (Suzanne)
Praktijkassistente
M. Terlouw (Martine)
Praktijkassistente
W.H.G. Hooimeijer - den Breejen (Willy)
Praktijkassistente

Praktijkondersteuners

Wat doet de praktijkverpleegkundige?

De praktijkverpleegkundige begeleid mensen met diabetes, astma en COPD. Daarnaast bezoekt de praktijkverpleegkunde ouderen thuis, verricht ondersteunende taken voor de huisarts, adviseert bij wondbehandeling en begeleidt bij het stoppen met roken.

De praktijkverpleegkundigen werken voor de huisartsen in het Medisch Centrum Thorbecke. De werkzaamheden die de praktijkverpleegkundigen verrichten vallen onder de verantwoordelijkheid van uw huisarts.

Taken

 • » Diabetes

  De diabetes controle bestaat uit 4x per jaar een afspraak bij de praktijkverpleegkundigen. Dit houdt in: De bloeduitslagen bespreken, bloeddruk meten, gewichtscontrole, voetcontrole, verwijzing optometrist, bespreken van het leef-/eetpatroon, uitleg betreft de medicatie/insuline en zo nodig medicatie/insuline wijzigen. Indien van toepassing vindt verwijzing plaats naar de pedicure/podotherapeut/diëtiste.

 • » Astma

  De controles m.b.t. Astma bestaan uit het afnemen van een spirometrie (longfunctietest), bespreken van de medicatie, controleren van de inhalatietechniek en het geven van leefstijladvies.

 • » COPD

  De COPD controle bestaat in ieder geval uit 1x per jaar het afnemen van een spirometrie (longfunctietest), het bespreken en zo nodig advies geven m.b.t. de leef- en voedingsstijl, gewichtscontrole, controleren van de inhalatietechniek, het bespreken, evalueren en zo nodig aanpassen van de medicatie.

  De overige controles zullen de praktijkverpleegkundigen diverse vragenlijsten afnemen om zo inzicht te krijgen in uw longklachten.

 • » Ouderenzorg

  Indien nodig bezoekt de praktijkverpleegkundige, ter ondersteuning van de huisarts, ouderen thuis.

 • » Wondzorg

  Door de huisarts worden de praktijkverpleegkundigen regelmatig ingeschakeld bij wondbehandeling. Samen met de huisarts word het wondbeleid bepaald.

 • » Ondersteunende taken huisarts

  Dit kan variëren van een bloeddruk meten, het afnemen van geheugentesten, het adviseren bij inzetten van (thuis)zorg, en uitleg van bijvoorbeeld het gebruik van een voorzetkamer bij longmedicatie.

 • » Stop roken

  Als u met roken wilt stoppen dan kunt u begeleiding van de praktijkverpleegkundige krijgen. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak met de praktijkverpleegkundige maken.

M. de Heer (Marcella)
do en vr
J. Korevaar-Ruitenbeek (Jeanet)
di en do
J. Schelling (Jolanda)
ma, wo en vr
M.G. den Ouden (Marga)
ma-di

Telefonisch spreekuur

De praktijkverpleegkundigen hebben op werkdagen telefonisch spreekuur van 10.30-11.00 en van 13.30-14.00 uur. U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 0184-447381.

Bij dringende zaken kunt u terecht bij de assistente van uw eigen huisarts.

Wat voor opleiding heeft een praktijkondersteuner?

Een praktijkverpleegkundige is een Hbo-opgeleide verpleegkundige in de huisartsenzorg.

Waarom praktijkondersteuning?

Het werk van de huisartsen is de laatste jaren sterk veranderd. Huisartsen krijgen steeds meer werk als gevolg van onder andere het groeiend aantal chronische patiënten met diabetes, astma en COPD.

Denkt u ook aan de toenemende vergrijzing, het feit dat ouderen langer zelfstandig willen blijven wonen en niet te vergeten het ziekenhuisbeleid dat erop gericht is om patiënten eerder te ontslaan, waardoor o.a. de huisarts meer moet opvangen. Niet alleen de zorgvraag neemt toe maar ook de complexiteit van de zorgvraag. Al met al genoeg redenen om de huisartsenzorg te versterken met de komst van praktijkverpleegkundigen.

Praktijkondersteuners Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)

Indien er sprake is van psychische klachten kan er in overleg met de huisarts een of meerdere gesprekken worden aangeboden bij de POH-GGZ. De POH-GGZ kan na eerste inschatting van de klachten verder begeleiden of adviseren bij doorverwijzing naar een andere instelling of hulpverlener binnen de GGZ.

We hebben zowel POH-GGZ voor volwassenen (vanaf 21 jaar) als voor kinderen. Een afspraak bij de POH-GGZ maakt u via uw eigen huisarts.

De POH-GGZ hebben op werkdagen telefonisch spreekuur van 10.30 tot 11.00 uur. U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 0184 - 448990.

I. Fokker (Ilse)
POH-GGZ Jeugd/Volwassen
A. Bosman (Alita)
POH-GGZ Volwassenen
C. van der Wilt (Clarien)
POH-GGZ Volwassenen

Herhaalrecepten

U kunt op de volgende wijzen herhaalrecepten aanvragen:

Foto medicijnlijn

1. Via de "Medicijnlijn" - tel.nr. 0184-499101

De medicijnlijn is geopend van 08.00 uur tot 12.00 uur. Dit nummer is alleen bedoeld voor herhaalrecepten. Nieuwe medicatie kunt u aanvragen via de praktijkassistente.

Foto medicijnbus

2. Via de 'medicijnbus' buiten, bij de ingang van de praktijk.

Deze bus is altijd open en bereikbaar. U kunt hier kleine doosjes en uitgeknipte of afgescheurde etiketten (mits nog goed leesbaar) in deponeren. Medicijnen in de brievenbus of telefonisch besteld tussen 8.00 en 12.00 uur kunnen de volgende dag in de apotheek opgehaald worden, of worden ze indien dit bekend of gevraagd is, bij u thuis bezorgd.

Contactinformatie

+

Spoedeisende hulp

Routebeschrijving
Bel vooraf: Tel. nummers

 • Spoednummers:
 • B. Koçak:
  0184 - 416605
 • J.A. en D.H. Spaan:
  0184 - 411483
 • G.D. de Sterke:
  0184 - 415299
 • Van Affelen & Lindeboom:
  0184 - 412408

Medisch Centrum

Thorbeckelaan 122
3362 BV Sliedrecht
08.00 tot 17.00 uur
Routebeschrijving

Huisartsenpraktijken

Apotheek

Thorbeckelaan 120
3362 BV Sliedrecht
0184 - 490801
Website

Huisartsenpost

Karel Lotsyweg 10
3318 AL Dordrecht
078 - 2020020
Website

BIG registraties

Onze huisartsen zijn geregistreerd als zorgverlener in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en zijn te vinden onder de volgende nummers:

G. van Affelen van Saëmsfoort 19065455301
B. Koçak 59066484101
C. Lindeboom 59066667901
D.H. Spaan 19917908201
J.A. Spaan 19024009401
G.D. de Sterke 19024095601

Heeft u een klacht?

Terug naar de website

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.